Vizyonumuz

İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda en üst seviyelere gelmesini, güvenli ve huzurlu bir ortamı, bilgi toplumuna geçişi, vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit şekilde pay almalarını, çocuklarımızın daha iyi eğitim ve öğretime kavuşmalarını, kaliteli sağlık hizmetini, fakru zaruret içindeki vatandaşlarımıza her türlü yardım hizmetlerini; tüm bu hizmetleri yürütürken hukuk devleti ilkesi ve toplam kalite yönetimini dikkate alarak, insan onuruna yaraşır ve vatandaş odaklı bir anlayışla kamu hizmetini sunarak; kültür, eğitim, istihdam, sağlık ve spor alanında önemli bir cazibe merkezi haline getirilmiş, çevre duyarlılığının, sosyal sorumluluk bilincinin ve demokrasi kültürünün en üst düzeyde hakim olduğu, birlikte hareket edebilen ve inisiyatif geliştirebilen modern, huzurlu ve güvenli bir İlçe olmak,  AB uyum sürecine ilçe halkını hazırlamak ve AB fonlarından üst düzeyde yararlanmaktır.