Devam Eden Projelerimiz

1.Projenin Adı: ÇOCUKMODU AKADEMİSİ
  Ortaklar: Şişli Kaymakamlığı İstanbul Üniversitesi  Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç: Çalışmanın genel amacı risk altındaki çocukların iyi oluş halinin artırılmasıdır. Okul sosyal hizmeti uygulamaları ile risk altındaki çocukların eğitim sistemi dışına çıkmalarını engellemek, davranış problemlerini azaltmak, suça sürüklenme ve madde kullanım ihtimallerini düşürmek amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve bu doğrultuda beceri kazanmaları için yönlendirmeler yapmak bu çalışmanın amaçları arasındadır.  
 
Hedef Grup: Kuştepe’de ikamet eden 10-14 yaş aralığında çocuklar ve aileleri