Devam Eden Projelerimiz

 

   1.   MUTLU BİR GELECEK İÇİN EĞİTİM 1 
 
Proje Sorumlusu: Jale Ulutaş 

Bulgaristan'daki International Center for Development of Education and Training ile ortak yürüttüğümüz projemiz kapsamında Türkiye'den iki gönüllümüz 1 ay süreyle Bulgaristan'a gitti. Proje kapsamında gönüllülerimiz ders verme tekniklerini, farklı çevrelerde çalışma ve yaşama koşullarını, etkinlik düzenlemeyi ve yönetmeyi öğrenebilecekleri atölye çalışmalarına ve aktivitelere katılacaklardır.
 
  2. SCREAM OF SILENCE (Sessizliğin Çığlığı) 

Proje Sorumlusu: Fatih Okumuş 

  İşitme ve görme engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumda bilinç sağlanması için Istanbul'da yürütülecek projemiz için Makedonya'dan gelecek 2 gönüllünün katılımıyla gerçekleşecek. 
 
  3.FIGHT ISLAMOFOBI 

Proje Sorumlusu: Ahmet Seki 

Eğitim ve faaliyetlerle gençlerin çevrelerinde ve yaşam alanlarında Islamafobi farkındalığını arttırarak farkına vardıkları Islamafobik vakaların etkilerini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için gençlerin aktif olduğu yapılar kurmak. 
 
  4.ART OF EVS 

Proje Sorumluları: Gizem Nur Parçaoğlu
                               Fatih Okumuş 
8 ülkeden gelecek 27 gençlik çalışanı, Istanbul'da Avrupa Gönüllülük Hizmetleri konusunda eğitim alacak. 
 
   5.LIFE IMITATES ART I

Proje Sorumluları: Fatih Okumuş 

Ülkemizden 18-30 yaş arası gençler Romanya, Litvanya, Yunanistan ve Bulgaristan'da, iki aylık süre ile sosyal sorumluluk projelerinde çalışacaktır. Kültürel farklılıkların tarih, sanat gibi alanlarda işleneceği sosyal sorumluluk projeleri ile gençlerin kültürel bilinçlerinin artması amaçlanmaktadır.
 
  6.LIFE IMITATES ART II

Proje Sorumlusu: Fatih Okumuş 

Ülkemizden 18-30 yaş arası gençler Romanya, Litvanya, Yunanistan ve Bulgaristan'da iki aylık süre ile sosyal sorumluluk projelerinde çalışacaktır. 
 
  7.LIFE IMITATES ART III

Proje Sorumlusu: Fatih Okumuş 

Ülkemizden 18-30 yaş arası gençler Romanya, Litvanya, Yunanistan ve Bulgaristan'da, iki aylık süre ile sosyal sorumluluk projelerinde çalışacaktır. 
 
 8.GREEN ENERGY SKILLS FOR YOUTH
       (Gençlik İçin Yeşil Enerji) 

Proje Sorumlusu: İlker Çitli 

Türk-Alman Üniversitesiyle ortaklaşa yürüttüğümüz projede İlçemizde eğitim görmekte olan öğrencilerin; iklim değişimi, enerji üretimi, atık yönetimi, su kaynakları ve biyoçeşitlilik konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
9. EUROPEAN YOUTH VOLUNTEERING

Proje Sorumlusu:Emre Deveci

İngiltere Ulusal Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz projenin amacı 6 ay boyunca Romanya, Türkiye ve Rusya'dan gelen ve her biri yeni bir kültür keşfetmek, dil becerilerini geliştirmek, kültürel farkındalıklarını arttırmak için her biri 4 kişiden oluşan iki gruba ev sahipliği yapmak. 
 
10.GENÇLİK MERKEZLERİ VE KÜLTÜRLERİ

Proje Sorumlusu: Jale Ulutaş 

Uluslararası katılımcıların bulunduğu ortamlarda müzik ve resim çalışmaları yaparak gençlerin ve çocukların kendilerini geliştirmesini sağlamak. 
 
11.ÇOCUK MODU

Proje Sorumlusu: Ilker Çitli 

Çalışmanın genel amacı risk altındaki çocukların iyi oluş halinin arttırılmasıdır. Okul sosyal hizmet uygulamarı ile risk altındaki çocukların eğitim sistemi dışına çıkmalarını engellemek, davranış problemlerini azaltmak, suça sürüklenme ve madde kullanım ihtimallerini düşürmek amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve bu doğrultuda beceri kazanmaları için yönlendirmeler yapmak bu çalışmanın amaçları arasındadır. 
 
12. GELECEĞİN ÇOCUKLARI
 

Proje Sorumlusu: Fatih Okumuş 

Ulusal Ajans AGH gönüllü hizmetleri kapsamında yürütülen projemiz Ispanya'dan gelen bir gönüllü ile birlikte Şişli'de haftada beş gün olmak üzere toplam 11 ay devam edecek olan projemiz ile farklı ilkokul ortaokul ve liselerde sanat, müzik, drama, spor etkinlikleri ile davranış ve teknoloji bağımlılığı riskine dikkat çekerek riskleri önleme amacıyla öğrencilerimizle eğitim ve etkinlik planlamıştır. 
 
13. Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) 

Proje Sorumlusu: Mehri Erol

Köylerde çalışan, motivasyonu yüksek öğretmenler ve onlara destek olmak isteyen gönüllülerin düzenli olarak köy okullarına düzenleyecekleri aylık haftasonu atölyeleri ve öğretmen buluşmaları yoluyla köy okullarında sürdürülebilir değişim yaratma amacıyla bir araya geldikleri projedir. 
 
14. BİR KİTAP BİR İNSAN

Proje Sorumlusu: Mehri Erol 

Şişli'de ikhamet etmekte olup kitap okuma alışkanlığı hususunda kendine henüz geliştiremediğine inan herkesin bu alışkanlık ve sevgiyi hayatlarına yerleştirmelerine katkı sağlamaktır. 
 
15.KALİTELİ YAŞAM AKADEMİSİ 

Proje Sorumlusu: Ahmet Seki 

Bağımlılık geliştirme riskinin yüksek olduğu ergenlik dönemindeki gençler ve çocuklar başta olmak üzere risk altındaki gruplara ve sosyal çevrelere davranış bağımlılığının önlenmesine yardımcı olmak. 
 
16.SİBER ZORBALIĞA SON VER! 

Proje Sorumlusu: Onur Kıroğlu 

Siber zorbalık kavramının ve hukuki yolların farkında olan, kişilerin haklarının nasıl savunulacağı hususunda yeterli donanıma sahip bireyler yetiştirmek suretiyle toplumsal bir farkındalık ve sosyal bir iyileşme süreci başlatmaktır. 
 
17. ENGELSİZ HİZMET 

Proje Sorumlusu: Cemre Ketenci 

Projenin amacı işitme engelli vatandaşların kamu sektöründeki ve özel sektördeki hizmetlerden engelsiz bir biçimde yararlanması ve hizmet sektöründe çalışanlara Türk işaret dili eğitimi verilmesidir. 

 
18.BİLİNÇLİ GENÇLİK

Proje Sorumlusu: Ahmet Seki 

Projenin amacı, bağımlılık riskinin yüksek olduğu Şişli-Feriköy çevresinde ikahmet eden 14-25 yaş aralığındaki gençlerimizi bağımlılık risklerinden korumak ve biliçli, duyarlı, ahlaklı, özgüvenli bir gençlik yaratıp yaşıtlarına örnek olmalarına katkı sağlamak.