Y- Volunteering Europe - Lambeth Youth

TR:


Projenin Amacı: Dezavantajlı grupların spor yoluyla topluma kazandırılması amaçlanmıştır.


Y- Volunteering Europe - Lambeth Youth

Proje Sahibi: Community Education and Lynx İngiltere
Projenin Ortakları: Şişli Kaymakamlığı, İngiltere
Proje Fon Kaynakları: İngiltere Ulusal Ajansı
Proje Dönemi: 2018 – Devam ediyor
Hibe Miktarı: 4.915 Euro

Projenin Amacı: Dezavantajlı grupların spor yoluyla topluma kazandırılması amaçlanmıştır.

Projenin Faaliyetleri: İngiltere’den İstanbul’a gelecek sosyal ve fiziksel anlamda dezavantajlı 13 İngiliz genç Türkiye’deki akranlarıyla beraber dezavantajlı gençlerin spor yoluyla topluma kazandırılmalarını sağlayacaktır.

Proje Çıktıları: Katılımcıların spor faaliyetleri yoluyla topluma kazandırlmaları ve dezavantajlı gençler açısından da spor yoluyla yaratılan farkındalık sayesinde kendilerini toplumun faydalı bir parçası olarak hissetmeleri sağlanmış olacaktır.

 


Eng:


Y- Volunteering Europe - Lambeth Youth

Project Owner: 
Community Education and Lynx UK
Project Partners: Şişli District Governorate, the United Kingdom
Project Funder: British National Agency
Project Period: 2018 - Continuing
Grant Amount: 4.915 Euro

Purpose of the Project: Integrating disadvantaged individuals into the society through sports.

Project Activities: A group of 13 physically or socially disadvantaged young people will be coming to Istanbul from the United Kingdom to work with their local peers with the purpose of integrating disadvantaged young people into the society through sports.

Project Outcome: The participants will be reintegrated into the society and they will feel as a beneficial part of the society through their works raising awareness using sports for the disadvantaged individuals.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın