Bir Düşün Sen

TR:


Projenin Amacı: Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici vasfı kazanmış bireylerin düşünme kapasitelerini geliştirme, yenilikçi düşünme becerilerini kazandırma, karar alma süreçlerini iyileştirme, farklı düşünceleri yönetebilmeleri amaçlanmıştır.


Proje Sahibi: Sosyal Akıl Derneği
Projenin Ortakları: İstanbul Valiliği, Şişli Kaymakamlığı
Proje Fon Kaynakları: İçişleri Bakanlığı
Proje Dönemi: 2018-2019
Hibe Miktarı: 101.000 TL

Projenin Amacı: Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici vasfı kazanmış bireylerin düşünme kapasitelerini geliştirme, yenilikçi düşünme becerilerini kazandırma, karar alma süreçlerini iyileştirme, farklı düşünceleri yönetebilmeleri amaçlanmıştır.

Projenin Faaliyetleri: Karar almada danışma kültürünün yeniden inşasına dönük eğitimlerle, tecrübe paylaşımı üzerine eğitim, gezi, etkinlik, çalıştay gibi bir dizi program içermektedir.

Proje Çıktıları: Proje kapsamında üç günlük konaklamalı bir program( Atölye, etkinlik, eğitim) uygulanacaktır. Kamu ve özel kurumların ve STK’ların karar mercilerinde bulunan 100 çalışan ile düşünme paneli organize edilecek ve ufuk açıcı, düşünme ve tefekkürü geliştirici kurum, kuruluş ve mekanlara ilgi alanlarına uygun oluşturulacak gruplarla ziyaretler gerçekleştirilecektir.

 


Eng:


Project Owner: Sosyal Akıl Derneği
Project Partners: İstanbul Governorate, Şişli District Governorate
Project Funder: Ministry of Internal Affairs
Project Period: 2018 - 2019
Grant Amount: 101.000 TL

Purpose of the Project: Improving thinking capacities, developing innovating thinking capabilities, managing diversified ideas and enhancing decision making progress of individuals who are in a management position in a public, private, university or a non-govermental organization.

Project Activities: A series of programs on experience sharing such as trainings, trips, activities, workshops are included along with trainings based on the consultation tradition in the progress of decision making.

Project Outcome: A three day program (workshops, activities, trainings) will be carried out as a part of the project. A thinking panel with 100 employees of authority from public, private and non-govermental organizations will be held; trips towards seminal and thought provoking establishments, foundations and places will be taken as groups divided by interests. 

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın