ENGELSİZ HİZMET PROJESİ

TR:


Projenin Amacı: İşitme engelli vatandaşların kamu sektöründeki ve özel sektördeki hizmetlerden engelsiz bir biçimde yararlanması amaçlanmaktadır.


ENGELSİZ HİZMET PROJESİ

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı
Projenin Ortakları: Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü, Nişantaşı Üniversitesi
Proje Fon Kaynakları: Kaymakamlık Öz Kaynakları ve Özel Sektör
Proje Dönemi: 2017- Devam ediyor

Projenin Amacı: İşitme engelli vatandaşların kamu sektöründeki ve özel sektördeki hizmetlerden engelsiz bir biçimde yararlanması amaçlanmaktadır.

Projenin Faaliyetleri: İşitme engellilere hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlar ağı oluşturulup, katılımcı firma ve kuruluşların isimleri web sitesinde yer alacaktır. Görüntülü işaret dili sözlüğü oluşturulacaktır.

Proje Çıktısı: Kamu ve Özel Sektörde çalışan 120 personele 120’şer saatlik işaret dili eğitimi verilerek sertifika almaları ve il genelinde proje hakkında farkındalık sağlanmıştır. Eğitim alan personellerin iş yerlerine “ Bu İş Yerinde İşaret Dili Bilen Personel Çalışmaktadır.” bandrolü yapıştırılarak engelli bireylere sosyal destek verilmiştir. Görüntülü işaret dili sözlüğü oluşturulacaktır.
 


Eng:

Purpose of the Project: It is aimed to help hearing impaired individuals use publicprivate services without hinderance.


UNHINDERED SERVICE PROJECT

Project Owner: 
Şişli District Governorate
Project Partners: Şişli District Directorate of National Education, Nişantaşı University
Project Funder: District Governorate resources and Private Sector
Project Period: 2017 - Continuing

Purpose of the Project: It is aimed to help hearing impaired individuals use public and private services without hinderance.

Project Activities: A network of participating institutions and organizations that provide services for hearing impaired individuals will be formed with their names on the website. A visual sign language dictionary will be created.

Project Outcome: 120 personnel who works in private and public sectors were each given 120 hours of sign language course and their certificates afterwards while awareness about the project were raised provincewide. Social support were given to hearing impaired individuals by hanging banderols with "The Personnel Here Knows Sign Language" written on it to their workplaces. A visual sign language dictionary will be created.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın