ÇOCUK MODU

TR:


Kuştepe’de okulu bırakma riski taşıyan çocukları okul sosyal hizmeti uygulamaları ile eğitim sistemi dışına çıkmalarını engellemek, davranış problemlerini azaltmak, suça sürüklenme ve madde kullanım ihtimallerini düşürmek amaçlanmıştır


ÇOCUK MODU

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı Proje Ortakları: İstanbul Üniversitesi, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli SYDV


Projenin Amacı:  Kuştepe’de okulu bırakma riski taşıyan çocukları okul sosyal hizmeti uygulamaları ile eğitim sistemi dışına çıkmalarını engellemek, davranış problemlerini azaltmak, suça sürüklenme ve madde kullanım ihtimallerini düşürmek amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve bu doğrultuda beceri kazanmaları için yönlendirmeler yapmak bu çalışmanın amaçları arasındadır. 

Projenin Faaliyetleri: Yaratıcı drama Oyunları (yaklaşık 45 oyun), tematik yazı çalışmaları), tematik resim çalışmaları,  özel günler kutlamaları, radyo yayını, sanatla terapi etkinlikleri, Kuştepe Sözlüğü (kültürel çalışmalar), Fair- Play spor etkinlikleri, zumba, kitap okuma çalışmaları.

 


Eng:

It is aimed to prevent the children who are at risk of dro-pping out of school at Kuşpepe from going out of the education system with the application of school social services, to reduce behavior problems, to reduce the possibility of suicide substance use


CHILD MODE

Project Owner: Şişli District Governorship Project Partners: Istanbul University, Şişli District Directorate of National Education, Şişli SYDV


Purpose of the Project: It is aimed to prevent the children who are at risk of dropping out of the school in Kustepe, to go out of the education system with school social work practices, to reduce their behavior problems and to reduce the possibilities of drift and substance use. The aim of this study is to enable students to discover their interests and abilities and to guide them to gain skills in this direction.

Activities of the Project: Creative drama Games (about 45 games), thematic writing works, special days celebrations, radio broadcasting, therapies with art, Kuştepe Dictionary (cultural studies), Fair-Play sports activities, zumba, reading books .

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın