LIFE IMITATES ART 1-2-3

TR:


İmkanı kısıtlı bireylerin, Avrupa Birliğinin projeye sağladığı fon vasıtasıyla ilgili ülkelerdeki kurumların bünyesinde sosyal ve kültürel  etkinliklerde bulunması.


LIFE IMITATES ART 1-2-3

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı Proje Ortakları: Yunanistan, Litvanya, Bulgaristan, Romanya

Proje Fon Kaynakları:Türkiye Ulusal Ajansı

Projenin Amacı: İmkânı kısıtlı bireylerin, Avrupa Birliği'nin projeye sağladığı fon vasıtasıyla ilgili ülkelerdeki kurumların bünyesinde sosyal ve kültürel  etkinliklerde bulunması.

Projenin Faaliyetleri:  Life imitates art 1-2-3 (Yaşamlar sanatı örnek alır) projesi sanatı, güzel ülkemizin hayat damarlarından biri olarak kabul ederek,  proje katılımcısı gençlere, adı anılan 4 AB ülkesinde belirlenmiş program çerçevesinde çeşitli; kültür, sanat, spor etkinlikleri yoluyla elde edeceği tecrübeyi gelecekteki eğitim ve iş yaşamlarında aktarma fırsatı vermekte. 
 


Eng:

Providing socialcultural activities within the institutions of related countries by means of the funds provided by the European uni-on to the project.


LIFE IMITATES ART 1-2-3

Project Owner: Şişli District Governorship Project Partners: Greece, Lithuania, Bulgaria, Romania

Project Funding: National Agency of Turkey

Purpose of the Project: To provide social and cultural activities within the institutions of related countries by means of the funds provided by the European Union to the project.

Activities of the Project: Life imitates art 1-2-3 (L projects are considered as one of the life vessels of our beautiful country, the project participants young people, named in the aforementioned program within the framework of the 4 EU countries specified; It gives the opportunity to transfer the experience gained through culture, art and sport activities in the future education and work life.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın