AB Vatandaşlığına Geçişlerde Türkler Beşinci Sırada

TR:


Avrupa Birliği ülkeleri 2016’da yaklaşık bir milyon kişiye vatandaşlık verdi. Türkiye vatandaşları AB vatandaşı olanlar arasında beşinci sırada. Türklerin büyük çoğunluğu Alman vatandaşı olarak AB vatandaşlığına geçti.


Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 2016 yılında 995 bin kişiye Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı verildi. Bu sayı 2015 yılında 841 bin, 2014'te de 889 bin olarak kaydedilmişti. 2016'da AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin yüzde 12'sinin daha önce başka bir AB ülkesinin vatandaşı olduğu, çoğunluğun ise üçüncü ülke vatandaşı ya da vatansız olduğu bildirildi.

AB vatandaşlığına geçenler arasında Fas (101 bin 300), Arnavutluk (67 bin 500), Hindistan (41 bin 700) ve Pakistan (32 bin 900) vatandaşları üst sıraları paylaşıyor. Faslıların yüzde 89'u İspanya, İtalya ve Fransa vatandaşlığına geçerken, Arnavutların yüzde 97'si İtalya ve Yunanistan vatandaşı oldu, Hintlilerin yüzde 60'ı ve Pakistanlıların da yüzde 51'i İngiltere vatandaşlığına geçti. 

Türklerin çoğu Alman vatandaşı oldu

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 32 bin 800 kişiye AB vatandaşlığı verildi. Bu kişilerin yüzde 50'ye yakını Almanya vatandaşı olurken, yaklaşık yüzde 18'i Fransa, yüzde 9'a yakını da Hollanda vatandaşı oldu.

2016'da Fas, Arnavutluk, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Romanya ve Ukrayna'dan vatandaşlık hakkı kazananlar, AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin yüzde 33'ünü oluşturuyor. AB vatandaşı olup da başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçenler arasında Rumenler (29 bin 700) ve Polonyalılar (19 bin 800) listenin ilk iki sırasında yer alıyor.

Brexit'in başvurulara etkisi

İngiltere'nin AB'den ayrılma planlarının da birçok İngiliz'i diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşlığını almak için başvurmaya yönelttiği tahmin ediliyor. Eurostat'ın verilerine göre, Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılında 6 bin 555 İngiltere vatandaşı, başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçti. Bu, 2 bin 478 İngiliz'in başka bir AB ülkesinin vatandaşı olduğu 2015 yılına oranla yüzde 165'lik bir artış anlamına geliyor. Bu hakkı kazanan İngilizler, 2019 Martı için öngörülen Brexit'ten sonra da AB vatandaşlarının haklarına sahip olacak, örneğin dilediği AB ülkesinde yaşayıp çalışabilecek. Eurostat verilerini açıklayan sözcü, AB Komisyonu'nun İngilizler'e başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçmeleri yönünde tavsiyede bulunup bulunmayacağına dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Vatandaşlığa geçiş oranında Hırvatistan birinci

Vatandaşlığa geçişlerin ülkede yaşayan yabancılara oranı sıralamasında, her 100 yabancıdan 9,7'sinin vatandaşlık hakkı kazandığı Hırvatistan ilk sırada bulunuyor. İsveç (7,9) ikinci, Portekiz (6,5) de üçüncü sırada. Listenin en sonunda ise her 100 yabancıdan 0,7'sinin vatandaşlığa geçtiği Avusturya, Letonya ve Slovakya yer alıyor.


Eng:

The countries in the European uni-on have granted about one million citizenship in 2016. Turkey citizens rank fifth on the list of transition to EU citizenship. The vast majority of Turkish EU citizens are German citizens.According to the European Statistical Institute (Eurostat), 995,000 people were granted European Union (EU) citizenship  in 2016. This figure was recorded as 841 thousand in 2015 and 889 thousand in 2014. It is reported that in 2016, 12 per cent of the people becoming a citizen of an EU member country have previously been citizens of another EU country, while the majority are citizens of a third country or stateless.

Morocco (101,300), Albania (67,500), India (41,700) and Pakistan (32,900) are among the top citizens of EU citizenship. While 89 per cent of the Moroccans pass to the citizenship of Spain, Italy and France, 97 per cent of Albanians become citizens of Italy and Greece, 60 per cent of Indians and 51 per cent of Pakistanis become British citizens.

Most of the Turks became German citizens

According to data released by Eurostat 32 thousand 800 citizens of the Republic of Turkey were granted EU citizenship. Nearly 50 percent of these people are German citizens, about 18 percent are in France, and nearly 9 percent are Dutch citizens.

In 2016,  the ones from Morocco, Albenia, India, Pakistan, Turkey, Romania an Ukrain were 33 per cent of the poeple becoming the citizen of an EU member country. Among the citizens who already are EU citizens and become citizens of another EU country, the first two in the list are Romanians (29,700) and Poles (19,800).

Brexit's impact on applications

It is estimated that Britain's plans to leave the EU have also led many British people to apply for citizenship of other EU member states. According to Eurostat's data, in 2016, when the Brexit referendum was held, 6,555 British citizens became citizens of another EU country. This means an increase of 165 percent compared to 2015 when 2478 British citizens were citizens of another EU country. The British, who have won this right, will have the rights of EU citizens after Brexit foreseen for March 2019, for example living and working in the EU country they wish. On the subject about the Eurostat statements, the spokesman declined to answer if the EU Commission is asking the British to refer to the citizenship of another EU country.

Croatia first in the rate of transition to citizenship

In the ranking of transitions to citizens living abroad, Croatia is ranked first, with 9.7 out of 100 foreign citizens gaining citizenship. Sweden (7,9) is second, Portugal (6,5) is third. At the end of the list is Austria, Latvia, and Slovakia, where 0.7 out of every 100 foreigners are citizens.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın