Roter Baum Berlin UG projesine ülkemizden Muhammed Ali Nas Berline gönderilmiştir.

TR:


Şişli Kaymakamlığının Erasmus plus EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamında yürüttüğü Roter Baum Berlin UG projesine ülkemizden Muhammed Ali Nas gitmiştir.


Şişli Kaymakamlığının Erasmus plus EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamında yürüttüğü Roter Baum Berlin UG projesine ülkemizden Muhammed Ali Nas (Sycho Gast) gönüllü hizmeti vermek için Almanya, Berlin'e gönderilmiştir. Yaklaşık 800 metrekarelik bir alanda kurulmuş olan Anna Landsberger gençlik merkezinin içerisinde kafe, dans odası, kapalı konser alanı, müzik grupları için prova odaları, öğrenme, yaratıcılık ve medya odaları, ses stüdyosu, tırmanış duvarı ve analoji fotoğraf labaratuvarı bulunmaktadır. Aynı zamanda mültecilere de ev sahipliği yapan bir bölgede bulunan organizasyonun amaçları önyargıları azaltmak, ırkçılığa karşı savaşmak, alt kültürün gelişmesini ve yayılmasını sağlamak, insanlar arasındaki birlikteliği geliştirmek ve kültürel olarak renkli bir toplum yaratmak olarak belirtilmiştir.

1 Eylül 2017 tarihinden itibaren bu organizasyonda gönüllü olarak yer almaya başlayan hiphop performansçısı Sycho Gast (Muhammed Ali Nas) haftanın 4 günü Anna Landsberger gençlik merkezinde çalışıyor. İlaveten Berlin ve Hellesdorf çevresinde yaşayan gençlerle birlikte çeşitli hiphop ve graffiti atölye çalışmaları yapıyor. 1 senelik gönüllü olarak Berlin’e giden Muhammed Ali şimdiden çeşitli etkinliklerde çocuklarla beraber sanatsal faaliyetlerde bulunmuş, bu faaliyetlerin aynı zamanda çocukların kişisel gelişimlerine de katkı sağlayan faaliyetler olduğunu belirtmiştir.


Eng:

Muhammad Ali Nas from our country went to the Roter Baum Berlin UG project, which was carried out by the Şişli District Governorate under Erasmus plus EVS (European Voluntary Service)


Muhammad Ali Nas (Sycho Gast) was sent to Berlin, Germany to provide voluntary service in the Rotter Baum Berlin UG project, which was carried out by the Şişli District Governorate under the Erasmus plus EVS (European Voluntary Service). The Anna Landsberger youth center has an area of ​​approximately 800 square meters with a café, dance room, indoor concert area, rehearsal rooms for music groups, learning, creativity and media rooms, sound studio, climbing wall and analogy photography lab. The aim of the organization, which is also located in a region that hosts refugees, is to reduce prejudices, fight against racism, promote the development and spread of subculture, develop coexistence among people and create a culturally colorful society. 


The hiphop performer Sycho Gast (Muhammed Ali Nas), who started voluntarily in this organization in September 1st 2017, works 4 days a week at the Anna Landsberger youth center. In addition, he works with various young people from around Berlin and Hellesdorf in various hiphop and graffiti workshops. Muhammed Ali, who volunteered for 1 year in Berlin, has already been involved in artistic activities with children at various events and has also indicated that these activities are activities that contribute to the personal development of children at the same time.
 

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın