SOLAR-ERA.NET 2016 Yılı Çağrısı Açıldı

TR:


Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET


Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

SOLAR-ERA.NET kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 11 Nisan 2016 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 5 Eylül 2016 tarihinde kapanacaktır.

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2016 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.solar-era.net/joint-calls/ adresindedir
Eng:

Within the framework of the 7th Framework Program of the European uni-on, SOLAR-ERA.NET, a project participated by TÜBİTAKSOLAR-ERA.NET, a project participated by TÜBİTAK in the context of the 7th Framework Program of the European Union, was established in order to establish research and development partnerships in the studies carried out by the industry in the fields of obtaining electricity from solar energy among European countries and to increase industrial applications from solar energy to electric power. . Under SOLAR-ERA.NET, an international call has been made to support solar energy R & D projects. the call process can apply for resident capital companies in Turkey, the project is a 2-step procedure including pre-application and project proposal. The call for proposals will be closed on 11 April 2016 and the call for proposals will close on 5 September 2016.
SOLAR-ERA.NET Solar Energy R & D Projects 2016 Call Announcement Detailed information about the call is at www.solar-era.net/joint-calls/

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın