ERA-IB Projesinin 2015 Yılı Çağrısı Açıldı

TR:


Çağrının amacı, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası (en az 3 üye ülkenin katılımıyla oluştu.


ERA-IB, Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir.

ERA-IB projesinin 7. çağrısı 01 Kasım 2015 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının amacı, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası (en az 3 üye ülkenin katılımıyla oluşturulacak) yenilikçi Ar-Ge projelerinin desteklenmesidir. Projeler aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içerebilmektedir:

Processes

1.  Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products

2.  Novel systems for new or more sustainable processes using bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins. This includes orthogonal biosystems, minimal genome approaches and protocells.

3.  Compounds by understanding and engineering metabolic pathways including synthetic biology approaches.

4.  Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.

Products/markets

1.  Bio-based materials

2.  Platform chemicals e.g. bio-monomers, oligomers and polymers

3.  Pharmaceuticals, functional food/feed ingredients

 

Bu çağrı ERASynBio ve ERA-MBT ile ortak yürütülecek olup, ERA-IB ortağı ülkeleri dışında ERASynBio ve ERA-MBT ortağı ülkeler ile de ortak projeler sunulabilecektir. Çağrıda belirtilen konularda faaliyet gösteren ve ülkemizde yerleşik firmalar, TÜBİTAK’tan 1509 Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek alarak, aşağıda belirtilen ERA-IB-2 üyesi ülkeler ile ortaklaşa proje önerisi sunabilmektedirler:

Almanya,  Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, İspanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Norveç, İsrail ve Letonya

Kimler başvurabilir:

  • Programa başvuracak Türk ortaklar sadece SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜNDEKİ ÖZEL SEKTÖR FİRMALARI olabilmektedir.
  • Üniversiteler ve araştırma kuruluşları programa projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla başvuruda bulunabilirler; TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuruda bulunamazlar. Ancak, Üniversiteler ve araştırma kuruluşları TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen firmaların projelerinde, danışmanlık/hizmet alımı yaoılan kurum/kuruluş olarak yer alabilirler.

 

Projeler için diğer ülkelerden ortak arayışlarında 7. Çerçeve Programı (FP7) projelerinin depolandığı bir veri tabanı olan "Cordis"  (http://cordis.europa.eu/home_en.html) kullanabilir. Bu veri tabanının nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamalar ekteki dokümanda detaylı olarak verilmiştir. 

Çağrı için önemli tarihler

1 Kasım 2015 - 2 Şubat 2016        : Proje başvurularının alınması (hem ulusal, hem uluslararası)

Şubat - Nisan 2016                        : Projelerin değerlendirilmesi

Mayıs 2016                                    : Projelere ilişkin ulusal fonlama nihai destek/ret kararlarının verilmesi

Ocak 2017                                     : Projelerin başlaması

 

Türk ortaklar ulusal başvurularını 02.02.2016 tarihine kadar TÜBİTAK TEYDEB’e 1509 programı kapsamında yapmalıdır. Projenin uluslararası koordinatörü, uluslararası başvuruyu ayrıca ERA-IB-2 üzerinden de yapmalıdır. Çağrıya metnine buradan ulaşılabilir.

Çağrının ve değerlendirmelerin işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise http://www.era-ib.netadresinden ulaşılabilir.

İletişim için:

TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)
Dilek Şahin, Bilimsel Programlar Uzmanı
E-mail: dilek.sahin@tubitak.gov.tr

Tel:+90 312 46853 00 / 1918
Eng:

The aim of the call is to promote the internationalization of the field of industrial biotechnology (with the participation of at least 3 member countries)ERA-IB is an ERA-NET activity carried out in the field of Industrial Biotechnology supported by the European Commission under the 7th Framework Program. ERA-NET activities are organized by bringing together national and regional resources and jointly creating project proposals. The 7th call of the ERA-IB project was opened on 01 November 2015. The purpose of the call is to support innovative R & D projects in the field of industrial biotechnology (to be formed with participation of at least 3 member states). Projects may include one or more of the following: Processes 1. Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products 2. Novel systems for new or more sustainable processes such as bio-catalysts such as enzymes, micro-organisms and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins. This includes orthogonal biosystems, minimal genome approaches and protocells. 3. Compounds by understanding and engineering metabolic pathways including synthetic biology approaches. 4. Process development, intensification and / or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes. Products / markets 1. Bio-based materials 2. Platform Chemicals for example bio-monomers, oligomers and polymers 3. Pharmaceuticals, functional food / feed ingredients This call will be jointly executed with ERASynBio and ERA-MBT and joint projects with ERASYNBIO and ERA-MBT partner countries besides ERA-IB partner countries will be offered. Companies in our country who are active in the issues mentioned in the call can submit project proposals jointly with the following ERA-IB-2 member countries, supported by TÜBİTAK's 1509 International R & D Projects Support Program: Germany, Belgium, Netherlands, France, Switzerland, Denmark, Finland, Spain, Poland, Portugal, Romania, Russia, Norway, Israel and Latvia Who can apply:

Program will apply only Turkish partners can only be private sector companies in the CAPITAL COMPANY STATUS. Universities and research institutes may apply on their own to finance the costs of the program; They can not apply to TÜBİTAK's 1509-International Industrial R & D Projects Support Program. However, universities and research institutions may be involved in the projects of companies supported by TUBITAK's 1509-International Industrial R & D Projects Support Program as consultancy / service purchasing organization. In other partners' quests for projects, they can use "Cordis" (http://cordis.europa.eu/home_en.html), a database containing the 7th Framework Program (FP7) projects. Explanations on how to use this database are given in detail in the accompanying document. Important dates for the call 1 November 2015 - 2 February 2016: Acquisition of project applications (both national and international) February - April 2016: Evaluation of the Projects May 2016: Granting of national funding ultimate support / rejection of the projects January 2017: Projects begin Turkish partners should submit their national applications to TUBITAK TEYDEB within the framework of the 1509 program until 02.02.2016. The international coordinator of the project should also make the international application via ERA-IB-2. The calligraphy text can be accessed from here. Detailed information on the functioning of the call and the evaluations can be found at http://www.era-ib.net. For communication: TÜBİTAK-TEYDEB (Technology and Innovation Support Programs Presidency) Dilek Şahin, Scientific Program Specialist E-mail: dilek.sahin@tubitak.gov.tr Tel: +90 312 46853 00/1918
 

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın