KODA

TR:


Projenin Esas Amacı: Köylerdeki fırsatları değerlendirerek -fakat sorunları da görmezden gelmeden- köy okullarındaki eğitimin kalitesini artıracak çocuk merkezli, yenilikçi örnek uygulamaları ortaya çıkarmak ve yaygınlaştırmak


KODA

Projenin Amacı:
1. Köylerdeki fırsatları değerlendirerek -fakat sorunları da görmezden gelmeden- köy okullarındaki eğitimin kalitesini artıracak çocuk merkezli, yenilikçi örnek uygulamaları ortaya çıkarmak ve yaygınlaştırmak;
2. Köy öğretmenlerini kişisel ve mesleki bakımdan güçlendirerek Köy Liderlerine dönüştürmek;
3. Köy okullarında değişime öncülük edebilen, birbirine ilham veren, destek olan ve büyüyen bir öğretmen ve gönüllü topluluğunun ortaya çıkmasına öncülük etmek amaçlanmıştır.

Projenin Faaliyetleri:

Öğretmenlerle Buluşmalar: Ayda bir köy öğretmenliğine, köye nasıl liderlik edileceğine ve köy okullarında kullanılabilecek öğretim tekniklerine dair konularda görüşmeler yapılmıştır.

Çocuklarla Atölyeler: Köy okullarında 3 dönem boyunca her ay bir hafta sonu öğrencilere yönelik (isteyen velilerin de katılımına açık) yarım günlük atölyeler düzenlenmiştir.

Yaz Kampı: Afacan Gençlik Evi (İzmir) ve Gençtur ile işbirliği yaparak bir buçuk yıl boyunca 50 çocuk ile bir haftalık eğitici yaz programı gerçekleştirilmiştir.

Proje Çıktıları: Sivas İli Gürün İlçesine bağlı 30 sınıf öğretmeninin mesleki gelişimine katkı sağlandı. Yazyurdu Köy Okulunda 8 eğitsel atölye çalışması ve yaz kampı gerçekleştirildi. — at Sivas Gurun Güneş Köyü
Eng:

Main Purpose of the Project: Discovering spreading children-centered, innovative examplary activities that will improve the quality of the education given in village schools by making use of the opportunities presented in villages


KODA

Purpose of the Project:
1. Discovering and spreading children-centered, innovative and exemplary activities that will improve the quality of the education given in village schools by making use of the opportunities presented in villages while not ignoring the problems;
2. Turning village teachers into village leaders by improving them personally and professionally;
3. Guiding the emergence of a growing community of volunteers and teachers who help and inspire each other while leading a change is aimed.

Project Activities

Meeting with Teachers: Meetings on village teaching, how to lead a village and teaching techniques to be used in village schools are held once a month.

Workshops with Children: Half-day Workshops were organized in village schools for students (open to their parents as well) were organized once every month for 3 periods.

Summer Kamp: Over the course of a year and a half, educational one-week summer programs were organized for 50 students with the collaboration of Afacan Youth House (İzmir) and Gençtur.

Project Outcome: Vocational development of 30 class teachers in Sivas, Gürün was improved. 8 educational workshops and a summer kamp was organized in Yazyurdu village school.


Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın