GELECEĞİN ÇOCUKLARI

TR:


Projenin Amacı: Ulusal Ajans AGH Avrupa Gönüllü Hizmetleri kapsamında yürütülen proje ile İspanya’dan gelen 1 gönüllü ile birlikte 11 hafta 5 gün farklı ilkokul, ortaokul ve lisede sanat, müzik, drama, spor etkinlikleri ile davranış ve teknoloji bağımlılığı riskine dikkat çekmek ve bu riski önlemek amaçlanmaktadır.


GELECEĞİN ÇOCUKLARI

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı
Projenin Ortakları: İspanya
Proje Fon Kaynakları: Türkiye Ulusal Ajansı ve İstanbul Çocukları Vakfı
Proje Dönemi: 2017 – 2018 Bitti.

Projenin Amacı: Ulusal Ajans AGH Avrupa Gönüllü Hizmetleri kapsamında yürütülen proje ile İspanya’dan gelen 1 gönüllü ile birlikte 11 hafta 5 gün farklı ilkokul, ortaokul ve lisede sanat, müzik, drama, spor etkinlikleri ile davranış ve teknoloji bağımlılığı riskine dikkat çekmek ve bu riski önlemek amaçlanmaktadır.

Projenin Faaliyetleri: Çocukların teknolojiden uzak faaliyetlerinin arttırılması amacıyla resim yapma, boyama, ebru, takım olma ve iletişim oyunları, el baskısı, ney üfleme, hikâye kitabı tasarlama, pano hazırlama, grup oyunları gibi yaratıcılıklarını keşfedecekleri faaliyetler düzenlenmiştir.

Proje Çıktıları: Şişli İlçesi’ndeki 48 ortaokulda 11 hafta 5 gün süre ile planlanan programda, davranış ve teknoloji bağımlılığı riskine dikkat çekilmiş, bağımlılığa yatkınlığı olanların bu durumunun önlenmesine yönelik proje faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
 


Eng:

Purpose of the Project: As a part of the project handled by National Agency EVS European Volunteer Services, with a volunteer from Spain, preventing technology addictionraising awareness of it by organizing art, music, drama, sports activities in various elemantaryhigh schools through 11 weeks5 days is aimed.


CHILDREN OF THE FUTURE

Project Owner: 
Şişli District Governorate
Project Partners: Spain
Project Funder: Turkish National Agency, Istanbul Foundation for Children
Project Period: 2017 - 2018 Over

Purpose of the Project: As a part of the project handled by National Agency EVS European Volunteer Services, with a volunteer from Spain, preventing technology addiction and raising awareness of it by organizing art, music, drama, sports activities in various elemantary and high schools through 11 weeks and 5 days is aimed.

Project Acivities: With the purpose of increasing non-technological activities among children, creativity based activities such as drawing, painting, marbling, teamwork and communication games, hand printing, ney playing, story book designing, board organizing and group games were held.

Project Outcome: Within the program that took place in 48 middle schools for the duration of 11 weeks and 5 days in Şişli, the risks of behavior and technology addiction were drawn attention to while activities were organized to prevent this addiction in inclined individuals.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın