Bilinçli Gençlik

TR:


Projenin Amacı: Bağımlılık riskinin yüksek olduğu Şişli-Feriköy çevresinde ikamet eden 14-25 yaş grubu gençlerimizi bağımlılık riskinden korumak ve gençlerimizin bu bilinçle duyarlı, ahlaklı, özgüvenli ve yaşıtlarına örnek olmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.


Bilinçli Gençlik

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı 
Proje Ortakları: Şişli Müftülüğü
Proje Fon Kaynakları: Kaymakamlık Özkaynakları
Proje Dönemi: 2015 – Devam ediyor

Projenin Amacı: Bağımlılık riskinin yüksek olduğu Şişli-Feriköy çevresinde ikamet eden 14-25 yaş grubu gençlerimizi bağımlılık riskinden korumak ve gençlerimizin bu bilinçle duyarlı, ahlaklı, özgüvenli ve yaşıtlarına örnek olmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Projenin Faaliyetleri: Proje dahilindeki gençlerimize söyleşiler, spor etkinlikleri, kültür sanat etkinlikleri yapılarak, eğitimsel ve bireysel danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Proje Çıktısı: Bağımlılık riskinin yüksek olduğu Şişli-Feriköy çevresinde ikamet eden 14-25 yaş grubu 60 gencimizi bağımlılık riskinden koruyarak gençlerimizin bu bilinçle duyarlı, ahlaklı, özgüvenli ve yaşıtlarına örnek olmalarına katkı sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

 


Eng:

Purpose of the Project: Protecting the young people of 14-25 years old who reside around ŞişliFeriköy whe-re the risk of addiction is highcontributing to their efforts of being a sensible, moralconfident example to their peers are aimed.


Informed Youth

Project Owner: 
Şişli District Governorate
Project Partners: Şişli Muftiate
Project Funder: Governorate Resources
Project Period: 2015 - Continuing

Purpose of the Project: Protecting the young people of 14-25 years old who reside around Şişli and Feriköy where the risk of addiction is high and contributing to their efforts of being a sensible, moral and confident example to their peers are aimed. 

Project Activities: By organizing interviews, sports and cutlural activities, educational and consultancy services were given to the young people within the project.

Project Outcome: 60 y
oung people of 14-25 years old who reside around Şişli and Feriköy where the risk of addiction is high are protected while their efforts of being a sensible, moral and confident example to their peers are contributed. The project still continues.
 

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın