ÇOCUK MODU

TR:


Projenin Amacı: Kuştepe’de okulu bırakma riski taşıyan çocukları okul sosyal hizmeti uygulamaları ile eğitim sistemi dışına çıkmalarını engellemek, davranış problemlerini azaltmak, suça sürüklenme ve madde kullanım ihtimallerini düşürmek amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve bu doğrultuda beceri kazanmaları için yönlendirmeler yapmak bu çalışmalarla amaçlanmıştır.


ÇOCUK MODU

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı 
Proje Ortakları: İstanbul Üniversitesi, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli SYDV
Proje Fon Kaynakları: Şişli SYDV, İstanbul Çocukları vakfı
Proje Dönemi: 2014 - 2018

Projenin Amacı:  Kuştepe’de okulu bırakma riski taşıyan çocukları okul sosyal hizmeti uygulamaları ile eğitim sistemi dışına çıkmalarını engellemek, davranış problemlerini azaltmak, suça sürüklenme ve madde kullanım ihtimallerini düşürmek amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve bu doğrultuda beceri kazanmaları için yönlendirmeler yapmak bu çalışmalarla amaçlanmıştır. 

Projenin Faaliyetleri: Yaratıcı drama oyunları (yaklaşık 45 oyun), tematik yazı çalışmaları, tematik resim çalışmaları, özel gün kutlamaları, radyo yayını, sanatla terapi etkinlikleri, Kuştepe Sözlüğü (kültürel çalışmalar), Fair-Play spor etkinlikleri, Zumba, kitap okuma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Proje Çıktısı: Proje faaliyetleri sonrasında öğrencilerin okul ve akademik başarılarında artış sağlanmıştır. Sosyal uyum sorunlarında da azalma gözlenmiştir.
 


Eng:

Purpose of the Project: Through social services provided at school, the children in Kuştepe with the risk of dro-pping out are aimed to be kept within the system of education while their behavioral problemsrisk of committing crimeusing drugs are reduced. In addition, ensuring the students to discover their intereststalents while motivating them towards developing accordingly are aimed.


CHILDREN'S MODE

Project Owner: Şişli District Governorate
Project Partners: Istanbul University, Şişli Directorate of National Education, Şişli SYDV
Project Funder: Şişli SYDV, Istanbul Foundation for Children
Project Period: 2014 - 2018

Purpose of the Project: Through social services provided at school, the children in Kuştepe with the risk of dropping out are aimed to be kept within the system of education while their behavioral problems and risk of committing crime or using drugs are reduced. In addition, ensuring the students to discover their interests and talents while motivating them towards developing accordingly are aimed.

Project Activities: Creative drama plays (around 45 plays), thematic writing workshops, thematic painting workshops, special occasion celebration, radio broadcast, therapy through art events, Kuştepe Dictionary (cultural studies), Fair-Play sports activities, Zumba and reading activities were held.

Project Outcome: Following the project activities, an increase on the educational and academic achievements of the students were recorded. Social adaptation problems also decreased.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın