NESİLLERİ BİRLEŞTİRİYORUZ

TR:


Projenin Amacı: Jenerasyon farklılıklarına dikkat çekerek nesillerin özelliklerini araştırmak ve bu yolla kuşak çatışmasının sebep olduğu anlaşmazlıkları yok etmeye çalışmak amaçlanmaktadır.

Web Site : http://generations.sisliab.gov.tr


NESİLLERİ BİRLEŞTİRİYORUZ

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı
Projenin Ortakları: Hırvatistan, İtalya, Portekiz
Proje Fon Kaynakları: Türkiye Ulusal Ajansı
Proje Dönemi: 2018 – Yeni başladı

Projenin Amacı: Jenerasyon farklılıklarına dikkat çekerek nesillerin özelliklerini araştırmak ve bu yolla kuşak çatışmasının sebep olduğu anlaşmazlıkları yok etmeye çalışmak amaçlanmaktadır.

Projenin Faaliyetleri: Yaşlı bakımevleri, çocuk esirgeme kurumları ve birçok okulu ziyaret ederek jenerasyonun özelliği ile ilgili veri toplanacak ve videolar çekilecektir. Organizasyonlar düzenleyerek farklı nesiller bir araya getirilecektir.

Proje Çıktıları: Projemiz yeni kabul edilmiştir. Henüz uygulanmaya başlamamıştır. Kısa film, afişler, kitapçıklar hazırlanacaktır.

 


Eng:

Purpose of the Project: Researching characteristics of various generations by drawing attention to the contrasts between themeliminating conflicts caused by generation difference.


WE ARE COMBINING GENERATIONS

Project Owner: Şişli District Governorate
Project Partners: Croatia, Italy, Portugal
Project Funder: Turkish National Agency
Project Period: 2018 - Just started

Purpose of the Project: Researching characteristics of various generations by drawing attention to the contrasts between them and eliminating conflicts caused by generation difference.

Project Activities: Information about generation characteristics will be gathered and videos will be shot through visiting nursing homes, child protection foundations and various schools. Different generations will be gathered through events.

Project Outcome: The project has just been approved. It has not been carried out yet. Short films, posters, booklets are to be made.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın