İNGILTEREDE UZUN DÖNEM AGH

TR:


Avrupa Gençlik Gönüllülüğü London-Brixton / Lambeth projesi, Şişli Kaymakamlığı, Yaşam Biçimi Romanya ve Interra Rusya kurumları arasındaki bir ortaklık projesidir.


Başvurunun size kazandırdıkları;

Yeni bir kültürü tanımak, dil becerilerini geliştirmek, kültürel farkındalığı artırmak, yeni dostluklar kurmak ve kişisel ve mesleki gelişim sağlamak için 6 ay süreyle Romanya, Türkiye ve Rusya'dan 4 gönüllü iki gruba (toplam 8 kişi) ev sahipliği yapılacak. 8 Genç İletişim, İngilizce ve liderlik becerileri geliştirecek. "Gönüllülüğün İstihdamı", "Spor Antrenörlüğü Seviye 1 ve 2" ve "Liderlik ve Proje Yönetimi" gibi gönüllü çalışmaya katılımları ile gönüllülerin istihdam potansiyelinin geliştirilmesi. EVS projelerinin 4 katılımcı kurum yönetim becerisinin geliştirilmesi ve yerel gençlerin Erasmus + fırsatlarına katılımlarının artırılması. Yeni bir kültürü tanımak, dil becerilerini geliştirmek, kültürel farkındalığı artırmak, yeni dostluklar kurmak ve kişisel ve mesleki gelişim sağlamak için 6 ay süreyle Romanya, Türkiye ve Rusya'dan 4 gönüllü iki gruba (toplam 8 kişi) ev sahipliği yapılacak. 8 Genç İletişim, İngilizce ve liderlik becerileri geliştirecek. "Gönüllülüğün İstihdamı", "Spor Antrenörlüğü Seviye 1 ve 2" ve "Liderlik ve Proje Yönetimi" gibi gönüllü çalışmaya katılımları ile gönüllülerin istihdam potansiyelinin geliştirilmesi. EVS projelerinin 4 katılımcı kurum yönetim becerisinin geliştirilmesi ve yerel gençlerin Erasmus + fırsatlarına katılımlarının artırılması.

Başvuru
Başvuru yapmak isteyen kişilerin https://goo.gl/forms/kt7Ui4EJsmvQMwp23  linkinden istenen bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Başvuranları yapanların kurumumuz sosyal medya hesaplarını beğenmeleri + puan olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle bu konuya lütfen dikkat ediniz.

Başvuru Sonrası Süreç
Son başvuru tarihine kadar hiçbir başvuru için işlem yapılmaz. Başvuru süresi dolduktan sonra tüm
başvurular değerlendirmeye alınır. Başvuruların yoğunluğu nedeniyle sadece olumlu değerlendirilen
adaylar ile irtibata geçilir. Sorularınız için lütfen iletisim@sisliab.gov.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.
     *Gönüllüler ihtiyaçlarını karşılamak üzere cep harçlığı alacaklar. 
Eng:

European Youth Volunteering is a partnership project between the London-Brixton / Lambeth project, the Sisli Governors Office, Life Style RomaniaInterra Russia institutions.


What the application has earned you;

get to know a new culture, improve language skills, to enhance cultural awareness, establish new friendships and to provide personal and professional development for 6 months Romania, Turkey and Russia four volunteers into two groups (a total of 8 people) will be the host. 8 Young Communication, improve English and leadership skills. Improvement of the recruitment potential of volunteers through participation in voluntary work such as "Volunteering Employment", "Sports Coaching Levels 1 and 2" and "Leadership and Project Management". Enhancement of 4 participatory institution management skills of EVS projects and increase participation of local youth in Erasmus + opportunities. get to know a new culture, improve language skills, to enhance cultural awareness, establish new friendships and to provide personal and professional development for 6 months Romania, Turkey and Russia four volunteers into two groups (a total of 8 people) will be the host. 8 Young Communication, improve English and leadership skills. Improvement of the recruitment potential of volunteers through participation in voluntary work such as "Volunteering Employment", "Sports Coaching Levels 1 and 2" and "Leadership and Project Management". Enhancement of 4 participatory institution management skills of EVS projects and increase participation of local youth in Erasmus + opportunities.


Application
If you want to apply, please fill in the required information from the link https://goo.gl/forms/kt7Ui4EJsmvQMwp23. Liking those who make the applicants' social media accounts will be considered + points. For this reason please note this issue.

Post-Application Process
No application will be processed until the deadline. After the application period expires, all
the applicants are assessed. Due to the intensity of the applications,
the candidates are contacted. For your inquiries, please contact us at iletisim@sisliab.gov.tr.
     * They will receive a pocket allowance to cover their volunteer needs.

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın