Çocuk Modu

TR:


İstanbul Çocukları Vakfı tarafından desteklenen projemiz “Çocuk Modu”


   Şişli Kaymakamlığı AB Proje ve Koordinasyon Birimi olarak yürüttüğümüz projemiz Çocuk Modu ile her hafta okullarda farklı etkinlikler yaparak çocukların eğitim sistemi dışına çıkmalarını engelleyip, suça sürüklenme ve madde kullanma ihtimallerini azaltmayı hedefliyoruz.


"Şişli Kaymakamlığı, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ortaklığıyla yürütülen, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından desteklenen, "Çocuk Modu" isimli proje, risk altındaki çocukların eğitim sistemi dışına çıkmalarını engellemeyi, suça sürüklenme ve madde kullanma ihtimallerini azaltmayı hedefliyor. İki yıldır devam eden Çocuk Modu projesi üçüncü yılında da çocukların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

İHTİMALLER AZALTILIYOR

Projenin temel amacı, okulu erken terk etme ve suça sürüklenme ihtimali yüksek olan çocuklara aktiviteler yaptırarak bu ihtimalleri minimum seviyeye indirmeye hatta tamamen yok etmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, ailelere de sosyal hizmet desteği de veriliyor.

Proje kapsamında öğrencilere voleybol antrenmanları, dans kursları, engelli empatisi etkinlikleri yapılıyor. Ayrıca 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde yaratıcı drama, sanatla terapi, sosyal hizmet görüşmeleri, veli ve öğretmen seminerleri de planlanan etkinlikler arasında gösteriliyor."
Eng:

Our project supported by the Istanbul Childrens Foundation is Childrens Mode


Our project, which is carried out by the Şişli Governorate's EU Project and Coordination Unit, aims to reduce the risk of children being dragged out of the education system by making different activities every week with children's mode and preventing them from going out of the education system.


"The project" Child Mode ", sponsored by the Şişli District Governorate, Şişli District National Education Directorate and the Istanbul University Social Services Department, is supported by the Istanbul Children's Foundation and aims to prevent children at risk from falling out of the education system and to reduce the likelihood of suicide drift and substance abuse. continues to touch the lives of children in the third year of the Kids Mode project, which has been going on for years.

POSSIBLE REDUCED

The main goal of the project is to make activities for children who are at high risk of premature abandonment and suicide by the school, aiming at bringing these possibilities to a minimum level or even completely eliminating them. In line with this goal, social support is given to the families as well.

Under the project, volleyball training, dance courses, disability empathy activities are being organized for the students. Furthermore, creative drama, art therapy, social service talks, parent and teacher seminars are also planned during the 2017-2018 academic year. "

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın